Licealisto weź udział w całorocznym konkursie "ABC wiedzy o książce, bibliotece i informacji"

Regulamin konkursu "ABC WIEDZY O KSIĄŻCE, BIBLIOTECE, INFORMACJI"
Nieustający konkurs
czytelniczy.

Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności i wiedzy czytelniczej oraz propagowanie czytelnictwa.
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica.
2. Konkurs będzie rozegrany w 7 etapach, będzie trwał od października 2020 do kwietnia 2021 roku.
3. Comiesięczne pytania konkursowe będą  przesyłane przez e-dziennik Librus na początku każdego miesiąca. Na odpowiedzi czekamy do końca danego miesiąca.
4. Każdego miesiąca nagrodzimy dyplomem i nagrodą książkową najlepszą pracę.
5. Punkty każdego uczestnika będą zapisywane co miesiąc w bibliotece szkolnej.
6. Zwycięzcy całorocznej edycji zostaną wyłonieni na podstawie łącznej ilości punktów zdobytych w każdym miesiącu.
7. W finale konkursu (kwiecień) laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe, a wszyscy wytrwali uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami.
Zapraszamy do wzięcia udziału w tym konkursie.
Życząc dobrej zabawy Nauczycielki-Bibliotekarki Uśmiech