I LO najlepsze w mieście!

Według tegorocznego Rankingu Liceów Ogólnokształcących - Perspektywy, jesteśmy najlepsi w naszym mieście, 52 miejsce w województwie śląskim, 487 w Polsce, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 107 pozycji w skali kraju.


Z każdym kolejnym rokiem nasza szkoła w tym rankingu pnie się do góry.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, nasze Liceum ma prawo do używania w 2021 roku tytułu honorowego Srebrnej  Szkoły 2021 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości. Dla całej szkolnej społeczności nauczycieli, rodziców oraz uczniów to powód do radości i motywacja do dalszej ciężkiej pracy.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące ocenione za pomocą kryteriów. W przypadku liceów to:
- sukcesy szkoły w olimpiadach ilość laureatów i finalistów według klasyfikacji olimpiad,
- wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
- wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

 

Źródło: https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-slaski