Współpraca z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa

Z wielką radością informujemy społeczność szkolną o zawarciu współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Orzeszkowej 1, reprezentowaną przez Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju - mgr Monika Biegun i I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Granicznej 2, reprezentowanym przez Dyrektora - mgr Patryk Mochnacz.

Strony mocą umowy postanawiają podjąć współpracę wychowawczą, dydaktyczną, badawczo-wdrożeniową, a także szeroko rozumianą współpracę środowisk akademickich i szkolnych.

Zamiarem stron jest podnoszenie poziomu kształcenia studentów oraz uczniów, a także rozwój kadr naukowych i dydaktycznych, wymian a inicjatyw i idei służących rozwojowi środowiska akademickiego oraz szkolnego, a szczególności popularyzacja i problematyka bezpieczeństwa człowieka w województwie śląskim.

Dyrektor Szkoły
Patryk Mochnacz