ogólne wyniki matury

Ogólne zestawienie wyników egzaminu maturalnego z jastrzębskich szkół 2020 roku.

Legenda dotycząca liczb:
Ilość zdających – Zdało egzamin – Z prawem do poprawki – Nie zdało – % Zdawalność.

Źródło: OKE Jaworzno z dnia 11 sierpnia 2020 r.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

105 – 96 – 9 – 0 – 91,42%  Możliwe osiągnięcie 100% zdawalności. Poprawka 08-09-20 r.

Zespół Szkół nr 2 – II LO

57 – 29 – 14 – 14 – 50,87%

Zespół Szkół nr 2 – Technikum nr 1

72 – 48 – 16 – 5 – 66,66%

III LO

92 - 58 - 22 - 12 - 63,04%

Zespół Szkół nr 5 – Technikum nr 2

29 – 11 – 12 – 6 – 37,93%

Zespół Szkół nr 6 – IV LO

96 – 85 – 10 – 1 – 88,54%

Zespół Szkół nr 6 – Technikum nr 4

138 – 127 – 10 – 1 – 92,02%

Zespół Szkół Handlowych – Technikum nr 3

35 – 3 – 19 – 13 – 8,57%

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego  - VI Liceum Ogólnokształcące

Mistrzostwa Sportowego

9 – 8 – 1 – 0 – 88,88%

Zespół Szkół Zawodowych – Technikum nr 5

18 – 6 – 8 – 4 – 33,33%