Rada Rodziców

Wpłaty można dokonywać na numer konta:
 
 
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1
 
29 1560 1094 0000 9050 0004 3249