klasa dwujęzyczna angielsko-geograficzna


Jeśli interesujesz się geografią, a język angielski jest jednym z Twoich ulubionych przedmiotów… Jeśli marzysz, aby w przyszłości zostać logistykiem, czy też geodetą…. Jeśli myślisz o studiowaniu nauk społecznych, filologii angielskiej, oceanografii, czy też lingwistyki… Jeśli chciałbyś przystąpić do matury dwujęzycznej lub podjąć studia poza granicami kraju…. Jeśli chcesz biegle władać językiem angielskim… Wybierz klasę dwujęzyczną ILO w Jastrzębiu-Zdroju! Klasy dwujęzycznej nie znajdziesz w ofercie żadnej innej jastrzębskiej szkoły. Co więc czyni ją wyjątkową i niepodrabialną? Olbrzymim atutem klasy dwujęzycznej jest większa niż w przypadku klas oferujący naukę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym ilość godzin przeznaczona w cyklu nauczania na naukę języka angielskiego. Wart podkreślenia jest również fakt, że przedmioty takie jak biologia, geografia, chemia i informatyka są w klasie dwujęzycznej nauczane dwujęzycznie, tzn. częściowo w języku polskim, a częściowo w języku angielskim w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Nauka geografii na poziomie rozszerzonym w połączeniu z intensywną (dwujęzyczną) nauką języka angielskiego pozwala absolwentom tego profilu na olbrzymią elastyczność w przyszłym wyborze kierunku studiów.

                                                         

Logistyka, turystyka, hotelarstwo, zarządzanie zasobami ludzkimi,handel zagraniczny,

stosunki międzynarodowe, filologia angielska,lingwistyka stosowana, geodezja, kartografia i wiele innych kierunków

 

będą stały przed Tobą otworem, jeśli wybierzesz


KLASĘ DWUJĘZYCZNĄ - ANGIELSKO-GEOGRAFICZNĄ


w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju


DOŁĄCZ DO NAJLEPSZEGO LICEUM W MIEŚCIE!

 

ZAPRASZAMY!