Politechnika Śląska

28 marca 2018 roku nasza szkoła podpisała umowę z Politechniką Śląską o wzajemniej współpracy.