„Angielski to podstawa”

W ramach projektu Erasmus+ Mobilność kadry edukacyjnej, nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Staszica przystąpili do realizacji projektu europejskiego „Angielski to podstawa”.

Jednym z elementów projektu jest włączenie się w międzynarodową aktywność szkoły i zaangażowanie na platformie eTwinning.

W związku z tym Pani Joanna Stachoń i Pan Andrzej Sawicki, dwoje nauczycieli naszej szkoły, wzięło udział w warsztatach komputerowych pt. „Załóż projekt eTwinning” skierowanych do osób, które są zainteresowane realizacją nowego projektu eTwinning.

Warsztaty odbyły się w dniu 24 września 2020 roku w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, poprowadziła je Pani Katarzyna Siwczyk, koordynator programu eTwinning.

Program szkolenia obejmował następującą tematykę: czym jest eTwinning, jak wygląda przebieg projektu eTwinning, szukanie partnera, rejestracja projektu, TwinSpace projektu, przykłady dobrych praktyk
.