współpracujemy

 

Uniwersytet Śląski

 

Od września 2017r. współpracujemy z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

W ramach zawartej umowy nasi uczniowie mogą brać udział w wybranych zajęciach akademickich (seminaria, wykłady, warsztaty).

Licealiści z klas medialno-prawnych i medialno-teatralnych kilka razy w roku uczestniczą w zajęciach oferowanych przez uczelnię. Są to warsztaty prowadzone przez koła naukowe, wykłady akademickie i Dni z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Wydziałem nauk Społecznych.

 

Politechnika Śląska

28 marca 2018 roku nasza szkoła podpisała umowę z Politechniką Śląską o wzajemniej współpracy.

 

Fundacja JSW