Rada Rodziców

Wpłaty można dokonywać na numer konta:
 
 
Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi
 
29 1560 1094 0000 9050 0004 3249
 
 

Artykuły