Rada Rodziców

Wpłaty można dokonywać na numer konta:
 
 
Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi
 
43 8470 0001 2012 0078 5718 0001
 
składka na rok szkolny 2023/2024 wynosi 120 zł