Dzielimy się wiedzą

 

Projekt Erasmus+ to nie tylko szkolenia metodyczne i językowe  szkolnej kadry. Równie ważne jest wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności na zajęciach z uczniami, a także wzbogacenie warsztatu metodycznego.

Poniżej linki do cennych wiadomości i scenariuszy:

Współczesne trendy w metodyce nauczania języków obcych

Scenariusze lekcji zrealizowanych w ramach projektu Angielski to podstawa.docx