ogólne wyniki matury

Ogólne zestawienie wyników egzaminu maturalnego
w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Staszica

 

Źródło: OKE Jaworzno 15.09.2021.

Ilość zdających:120

Zdało egzamin:  115

Nie zdało:        5

Zdawalność:  95,83%