stypendyści

Stypendium Prezydent Miasta  za rok 2020/2021

Julia Sobala

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

2020/2021

Mateusz Lerke

Julia Sobala

2019/2020

Paweł Pastwa

2018/2019

Anna Furgał

2017/2018

Aleksandra Chilińska

 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

2019/2020

Zuzanna Fujak

 

"Śląskie. Inwestujemy w talenty-V-VI edycja"

LerkeMateusz  V edycja

Sobczak Michał V edycja

 Filipek Gracjan  V edycja

 Pastwa Paweł VI edycja

Czakon Adam VI edycja

opiekunowie merytoryczni mgr Lucyna Busse, mgr Dominika Kruk, mgr Katarzyna Popek

 

Stypendia Prezydent Miasta w latach 2018-2020

 Aleksandra Koszowska

 Gracjan Filipek

Aleksandra Chilińska

 Agnieszka Janicka

 Julia Sobala

 Mateusz Lerke

 Michał Sobczak

 Małgorzata Zając

 Paweł Pastwa

Weronika Wicherek

Tomasz Gałuszka

Michał Wołoszyn

Paweł Adamczyk

 

Artykuły